🌟 Заміна старих коронок, імплантація передніх зубів, протезування оксидом цирконію 🦷

21.11.2023
2 мин.
🌟 Заміна старих коронок, імплантація передніх зубів, протезування оксидом цирконію 🦷
🌟 Заміна старих коронок, імплантація передніх зубів, протезування оксидом цирконію 🦷
🌟 Заміна старих коронок, імплантація передніх зубів, протезування оксидом цирконію 🦷
🌟 Заміна старих коронок, імплантація передніх зубів, протезування оксидом цирконію 🦷
🌟 Заміна старих коронок, імплантація передніх зубів, протезування оксидом цирконію 🦷
🌟 Заміна старих коронок, імплантація передніх зубів, протезування оксидом цирконію 🦷
🌟 Заміна старих коронок, імплантація передніх зубів, протезування оксидом цирконію 🦷
🌟 Заміна старих коронок, імплантація передніх зубів, протезування оксидом цирконію 🦷

🌟 Заміна старих коронок, імплантація передніх зубів, протезування оксидом цирконію 🦷

👨‍⚕️ Пацієнт звернувся зі скаргами на сколи в коронках, встановлених 15 років тому в іншій стоматології та відсутність жувальних зубів у бічних ділянках.

🦷 Після зняття старих коронок і оцінки стану опорних зубів під ними, стало зрозуміло, що вони не підлягають відновленню. Це відбувається, зокрема, через видалення нервів у цих зубах. У результаті людина не відчуває, коли зуби псуються, і не вживає своєчасних заходів. Загалом, тема об’ємна і складна, її важко висвітлити тезисно в рамках одного поста. Якщо коротко, профілактика і відвідування лікаря раз на 6 місяців, навіть якщо нічого не турбує, - запорука здоров’я. Повернемося до теми ➡️

📋Була спланована і проведена операція з видалення непридатних до подальшого лікування зубів і встановлення високоміцних титанових імплантів на місце видалених зубів.

У те ж відвідування були зняті відбитки для виготовлення тимчасових зубів. Через тиждень тимчасові зуби встановлені на імпланти. Через 4 місяці протокольне зняття відбитків на постійні коронки з оксиду цирконію на імплантатах, і через 2 тижні остаточне примірювання і постійна фіксація. Паралельно з цим було проведено встановлення імплантів і протезування бічних ділянок💎✨

🏢 Стоматологія «Бланко»
📍 Дніпро, вул. Шевченка, 36а.
📲 Наш телефон: 066-911-16-16

🖥 https://www.blanco.dental/implantaciya-zubov-dnepr-mob/

імплант зуба ціни

#імплантація #стоматологіядніпро #зуби #all-on-4

all on 4 Дніпро
імплантація зубів
все на чотирьох


🌟 Замена старых коронок, имплантация передних зубов, протезирование оксидом цирконием. 🦷

👨‍⚕️ Пациент обратился с жалобами на сколы в коронках, установленных 15 лет назад в другой стоматологии, и отсутствие жевательных зубов в боковых участках.

🦷 После снятия старых коронок и оценки состояния опорных зубов под ними, стало понятно, что они не подлежат восстановлению. Это происходит, в том числе, из-за удаления нервов в этих зубах. В результате человек не чувствует, когда зубы портятся, и не принимает своевременных мер. В целом, тема объемная и сложная, и ее трудно осветить тезисно в рамках одного поста. Если вкратце, профилактика и посещения доктора раз в 6 месяцев, даже если ничего не беспокоит, – залог здоровья. Вернемся к теме ➡️

📋Была спланирована и проведена операция по удалению непригодных для дальнейшего лечения зубов и установке высокопрочных титановых имплантов на место удаленных зубов.

✅ В то же посещение были сняты оттиски для изготовления временных зубов. Через неделю временные зубы установлены на импланты. Через 4 месяца протокольное снятие оттисков на постоянные коронки из оксида циркония на имплантах, и через 2 недели окончательная примерка и постоянная фиксация. Параллельно с этим была проведена установка имплантов и протезирование боковых участков💎✨

🏢 Стоматология «Бланко»
📍 Днепр, ул. Шевченко, 36а.
📲 Наш телефон: 066-911-16-16
🌎 www.blanco.dental

имплантация зубов

#имплантация #стоматологияДнепр #зубы #all-on-4

all on 4 Днепр
имплантация зубов
все на четырех

Оставьте заявку на бесплатную консультацию